Terms

Algemene Verkoopsvoorwaarden

De volgende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing bij elke aankoop bij onze onderneming door de consument (‘U’) (e.i. “iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs, ambachts- of beroepsactiviteit vallen”) op de webshop www.myhealthychoice.be . Zij maken dan ook integraal deel uit van deze overeenkomst.

Gelieve deze verkoopsvoorwaarden zorgvuldig door te nemen voordat U een bestelling plaats op onze webshop. We raden U ook aan ons Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid en Cookiebeleid te lezen en een kopie van deze documenten af te drukken om te raadplegen in de toekomst.

Vooraleer een bestelling/aankoop kan afgerond worden in de bestelterminal dient de consument op ondubbelzinnige en uitdrukkelijke wijze aan te geven dat hij onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden heeft gelezen en goedgekeurd door het desbetreffende vakje aan te vinken. U kan deze Algemene Verkoopsvoorwaarden steeds raadplegen en downloaden in PDF formaat.

Door een bestelling op onze website/webshop te plaatsen, aanvaardt U dat U aan deze algemene verkoopsvoorwaarden gebonden bent en dat U ermee instemt deze na te leven. Ze vormen een wettelijke overeenkomst tussen ons die alleen met onze toestemming kan worden gewijzigd. Deze bepalingen moeten samen met de andere toepasselijke voorwaarden hieronder en alle informatie op de website over de werkwijze van de site en de beschikbare diensten gelezen worden.

Als er naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zouden zijn, geldt bovenstaande ook voor deze bijzondere voorwaarden.

1. Identiteit

www.myhealthychoice.be (webshop) is eigendom van NV/SA TAO FAMILY
(wij, we ons, onze) (ondernemingsnummer 0440.140.171) waarvan de zetel gevestigd is te Industrielaan 16-20, 1740 Ternat (België).

Het is mogelijk dat onze aangesloten ondernemingen bijdragen aan deze website of die bijwerken. Tot onze aangesloten ondernemingen behoren onze dochtermaatschappijen of holdingmaatschappijen en alle dochtermaatschappijen van deze holdingsmaatschappijen.

U kan ons steeds contacteren:

 • Via het contactformulier
 • per mail op het e-mailadres  info@taofamily.com 
 • per telefoon op het nummer 02/583.50.50 gedurende de kantooruren

Maandag tot Vrijdag van 08:00 – 16:45

 • per brief geadresseerd aan: NV Tao Family, Industrielaan 16-20, 1740 Ternat.

2. Productomschrijving en informatie

Onze webshop www.myhealthychoice.be verkoopt niet-alcoholische dranken in het segment “healthy drinks” en “biolimonades” van de volgende merken:

 • TAO: het volledige gamma bestaande uit:
 • TAO Botanic Drinks in 4 smaken: “TAO Green Tea”, “TAO Kombucha”, “TAO Blackcurrant” en “TAO Ginger”: caloriearme, lichtbruisende dranken gebaseerd op natuurlijke ingrediënten, zonder kleurstoffen en bewaarmiddelen en rijk aan vitamines B6, C, B1, B3, B12 en biotine.
 • TAO Pure Infusion in 4 smaken: “TAO Pure Infusion Green Tea”, TAO Pure Infusion White Tea”, TAO Pure Infusion Rooibos Tea” en “TAO Pure Infusion Black Tea”: verfrissende dranken op basis van thee-infusie en natuurlijke ingrediënten, zonder bewaarmiddelen of kleurstoffen en laag in calorieën.
 • TAO Organic Tea Energizer in 2 smaken: “Granaatappel & Citroen” en “Citroen & Perzik”: sprankelende energiedranken op basis van cafeïne van groene koffiebonen & guarana , zonder bewaarmiddelen en kleurstoffen.
 • BIONINA: Dranken op basis van ingrediënten afkomstig van biologische landbouw (BIONINA bezit Biogarantie stempel en Europese biolabel) en gemaakt van natuurlijk sprankelend mineraalwater:
 • BIONINA Sparkling Juice Drink in 4 smaken: “Miss Lady Pink Grapefruit”, “Miss Blood Orange”, “Uncle Pomegranate & The Cranberries” en “Mister Lemon”: sprankelende dranken met biologische sappen, rijk aan vitamine C en antioxidanten.
 • BIONINA Organic Cola “DJ Cola”: biologische sprankelende drank – biologische cola.

Alle voormelde claims met betrekking tot de verkochte producten voldoen aan de bepalingen van de Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

De producten op www.myhealthychoice.be worden gepresenteerd met een bijhorende nauwkeurig omschrijvende tekst en foto’s. De foto’s op de site trachten zo nauwkeurig mogelijk het aangeboden product weer te geven, maar kunnen geen perfecte overeenstemming garanderen. Uitzonderlijk kunnen de producenten hun verpakking veranderen voor er een update op de website kon plaatsvinden. In deze zin kunnen wij door de op de website getoonde beelden niet contractueel verbonden worden. 

Op de productfiches wordt de consument per product op een gemakkelijk toegankelijke manier voor de aankoopbeslissing geïnformeerd over alle verplichte meldingen omtrent de informatievoorschriften voor voorverpakte levensmiddelen (o.a. de benaming, ingrediënten, allergenen en voedingswaarden) conform de verordening (EU) Nr. 1169/2011 betreffende verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. De verplichte vermeldingen en houdbaarheidsdatum zijn tevens beschikbaar bij de aflevering van het product.

3. Bestelproces

Tarieven

Alle prijzen zijn vermeld per eenheid, in Euro. De BTW en andere heffingen zijn in de prijs inbegrepen.

NV/SA Tao Family behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk moment te wijzigen. Het product wordt gefactureerd op basis van de prijslijst die van kracht is op het moment van de bestelling en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Beschikbaarheid

Onze producten worden aangeboden zolang ze zichtbaar zijn op onze webshop en tot einde voorraad. In geval van niet-beschikbaarheid van een product na de validatie van uw bestelling, zal U hierover geïnformeerd worden. Uw bestelling en betaling zal in voorkomend geval automatisch geannuleerd worden.

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur zou hebben of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden zal dit steeds uitdrukkelijk in het aanbod vermeld worden.

Betaling

Elke bestelling dient op voorhand via een beveiligd elektronisch systeem (welk systeem, veiligheidsnormen (externe partijen)?) betaald te worden. Wij aanvaarden enkel Belgische kredietkaarten (Visa, Mastercard,…) als geldig betaalmiddel.

De bestelling is compleet en de overeenkomst komt derhalve tot stand van zodra we voor de betalingstransactie met kredietkaart de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben en indien de bestelterminal aangeeft dat de bestelling correct werd afgerond. Indien de uitgever van de kaart de betalingstransactie weigert, kan NV/SA TAO Family niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Het transactiebedrag wordt op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw kredietkaart in rekening gebracht. 

U zal de factuur van Uw bestelling achteraf per mail ontvangen. De Algemene Verkoopsvoorwaarden zullen tevens opgestuurd worden samen met de mail van de bevestiging van Uw bestelling.

4. Levering

www.myhealthychoice.be levert enkel in België op het door de consument aangegeven leveringsadres (aan huis, werkplaats of gekozen afhaalpunt) en dit binnen de 3-4 werkdagen vanaf de bevestiging van de bestelling. Alle leveringen worden uitgevoerd via PostNL.

Indien wij niet tijdig kunnen leveren, wordt U op de hoogte gebracht voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.

NV/SA TAO FAMILY kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van het artikel waarvan wordt aangetoond dat ze niet door klant werden ontvangen.

5. Herroepingsrecht

U (de consument) heeft het recht om Uw bestelling te herroepen, zonder opgave van redenen, binnen een termijn van 14 dagen lopende vanaf de dag waarop U (of een door U aangewezen derde partij die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit neemt of indien U in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd de dag waarop U (of een door U aangewezen derde partij die niet de vervoerder is) het laatste goed fysiek in bezit neemt.

Evenwel kan dit herroepingsrecht slechts uitgeoefend worden met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • U dient gebruik te maken van het modelformulier/contactformulier teneinde Uw wens tot herroeping duidelijk te maken.

 

 • Uw wens tot herroeping dient ten laatste verzonden te zijn voor het verstrijken van de voormelde herroepingstermijn. U zal een bevestiging van ontvangst van herroeping ontvangen per mail. 

 

 • Indien U wenst gebruik te maken van Uw herroepingsrecht dient U op een zorgvuldige wijze om te gaan met het product en de verpakking. U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

 • De goederen dienen door U aan de NV TAO FAMILY, Industrielaan 16-20, 1740 Ternat terugbezorgd te worden, uiterlijk binnen de 14 dagen nadat U Uw wens tot herroeping aan onze onderneming heeft kenbaar gemaakt. De kosten de terugzending van de goederen zijn te Uwen laste.
 •  

De terugbetaling zal plaatsvinden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van Uw wens tot herroeping. Wij behouden ons echter het recht voor om te wachten met terugbetaling tot wanneer de goederen volledig bij ons werden terugbezorgd of totdat U heeft aangetoond dat de goederen werden teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Wij dienen U in dit kader wel te wijzen op Uw voormelde aansprakelijkheid ingeval van waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. In voorkomend geval behoudt de NV/SA TAO FAMILY zich het recht voor om deze waardevermindering te verrekenen in de terugbetaling in het kader van het herroepingsrecht.

De terugbetaling zal geschieden door middel van hetzelfde betaalmiddel als datgene wat U gebruikt heeft voor de oorspronkelijke transactie tenzij U uitdrukkelijk akkoord geeft om de terugbetaling te laten geschieden door middel van een ander betaalmiddel.

Het bedrag van de terugbetaling bevat alle betalingen die wij van u hebben ontvangen. Indien U gebruik maakt van een duurdere leveringsoptie van de aangeboden goedkoopste standaardlevering dienen wij deze extra kosten niet terug te betalen.

Voor de terugbetaling zal dezelfde betalingsmethode gehanteerd worden als voor de initiële transactie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken met de klant.

Ter informatie titel: het herroepingsrecht geldt niet in de volgende gevallen

 • De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.
 • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

6. Wettelijke garantie

Wij garanderen dat de geleverde producten in overeenstemming zullen zijn met hun officiële beschrijving, zoals aangegeven op het etiket en in de beschrijving van het artikel tijdens de bestelling en dat zij voldoen aan de normale verwachtingen die U mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij bieden altijd producten aan die wij aankopen bij de originele producenten of via hun groothandelaars. Al onze producten voldoen tevens aan de op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.

Bij twijfel rond de echtheid van producten kunt u meer informatie en tips vinden op de website www.eccbelgie.be/ Bij vermoeden van namaak kunt u steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

U (de consument) geniet van de wettelijke garantie zoals opgenomen in het Belgische Burgerlijk Wetboek onder de artikelen 1649bis – 1649octies ingeval er een gebrek aan overeenstemming bestaat bij de levering en dat dit zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. Indien U zich wilt beroepen op voormelde wettelijke garantie dient U dit ten laatste twee maanden na het moment waarop U het gebrek heeft vastgesteld aan de NV/SA TAO FAMILY aan te geven via het contactformulier.

Indien zich een gebrek aan overeenstemming manifesteert binnen een termijn van zes maanden na de levering wordt dit geacht reeds bestaan te hebben op het ogenblik van de levering. Indien dit gebrek zich manifesteert na een termijn van zes maanden vanaf de levering van het goed, dan dient U afdoende bewijs aan te leveren dat dit gebrek reeds aanwezig was op het ogenblik van de levering. Uw rechtsvordering verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop het gebrek aan overeenstemming door U werd vastgesteld zonder dat deze termijn voor het einde van voormelde termijn van twee jaar mag verstrijken.

In voorkomend geval heeft U in eerste instantie recht op hetzij de kosteloze herstelling/vervanging van het goed hetzij een passende vermindering van de prijs of ontbinding van de overeenkomst indien een kosteloze vervanging onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. In ieder geval is de ontbinding van de overeenkomst niet mogelijk indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

7. Overmacht

In geval van overmacht (e.i elke situatie dewelke ontstaat buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert) is de NV TAO FAMILY niet gehouden haar verplichten na te komen. In dit geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten ofwel de overeenkomst ontbinden.

8. Intellectuele eigendom

Tenzij anders vermeld, zijn wij de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten en het gepubliceerd materiaal op de website/webshop. Dat materiaal is beschermd door wereldwijde auteursrechtwetten en -verdragen. Alle dergelijke rechten blijven voorbehouden.

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle handelsmerken en alle geassocieerde handelsnamen, logo’s en slogans die op de website voorkomen, tenzij anders vermeld.

U mag uitsluitend voor persoonlijk gebruik één afschrift afdrukken en uittreksels of materiaal van de website downloaden. Gekopieerd materiaal moet bovendien alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen bevatten. U mag de papieren of digitale afschriften van het materiaal dat u heeft afgedrukt of gedownload geenszins wijzigen en u mag de afbeeldingen, foto’s, video- of geluidsfragmenten of illustraties niet gebruiken zonder de bijbehorende tekst.

Het downloaden of kopiëren betekent niet dat enig recht, titel of aandeel m.b.t. het gedownloade materiaal of software aan u wordt overgedragen. U mag het materiaal van de website op geen enkele andere manier gebruiken (met inbegrip van reproducties, behalve zoals hierboven beschreven, publicatie, verandering of verspreiding) zonder onze schriftelijke toestemming.

Onze status (en die van eventuele genoemde contribuanten) als de auteurs van de inhoud van onze site moet altijd erkend worden.

U mag geen enkel deel van de inhoud van onze website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiervoor van ons of onze licentiegevers een licentie te verkrijgen.

Indien U bij het afdrukken, kopiëren of downloaden van enig onderdeel van onze website inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk ophouden en moet u, naar onze keus, de afschriften van het materiaal die u heeft gemaakt, teruggeven of vernietigen.

9. Klachten of problemen

Het is altijd mogelijk om contact met ons op te nemen via het contactformulier en op de voormelde contactgegevens (per mail via info@taofamily.com , per telefoon op 02/583.50.50 tijdens de voormelde kantooruren, per brief geadresseerd aan de NV TAO FAMILY, Industrielaan 16-20, 1740 Ternat).  Wij zullen Uw berichten zo spoedig mogelijk beantwoorden.

www.myhealthychoice.be verbindt zich ertoe de gedragscode van BeCommerce na te leven.

U heeft ook de mogelijkheid om online via het ODR-platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie : http://ec.europa.eu/odr een klacht in te dienen.

10. Bevoegdheid: 

Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze Algemene Verkoopsvoorwaarden onderworpen zijn, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische Ondernemingsrechtbank waar de consument woonplaats heeft of indien deze dat verkiest, de Ondernemingsrechtbank van Brussel.